Σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ε. για την τριετία 2012-2015

Θεσσαλονίκη, 23-2-2012

Απόσπασμα Πρακτικών

Θέμα: Σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  της  Ε.Π.Ο.Ε. για την τριετία 2012-2015.

Στα γραφεία της Εταιρίας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Ε), Μόδη 3 Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν στις 19-2-2012 ημέρα Κυριακή, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2012-2015.

Το μέλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους προσκάλεσε τα επόμενα έξι πλειοψηφήσαντα μέλη για την πρώτη τους συγκέντρωση, την Παρασκευή 23-2-12. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύσταση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Ε.Π.Ο.Ε. 2012-2015 

Πρόεδρος: Κάλφας Σωτήρης

Αντιπρόεδρος: Τοπίτσογλου Βασιλική

Γενική Γραμματέας: Παντελίδου – Παπαδοπούλου Ουρανία

Αναπληρ. Γραμματέας: Αρχάκης Αριστείδης

Ταμίας: Ράλλης Δημήτριος

Βοηθός Ταμίας: Μπόκα Βασιλική

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αραποστάθης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη

Αδαμίδου Βικτωρία

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Ο.Ε. 2012-2015 

Κουρτίδου Μαρία, Δαυϊδοπούλου Σωτηρία,  Αμούτζια Κατερίνα

Δείτε επίσης...