Κατηγορία: Προσεχείς Εκδηλώσεις

1ο Διαδικτυακό σεμινάριο 28-1-2021

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ώρα 20:30 20:30-21:00 Συνετή συνταγογράφηση αντιβιοτικών στην Οδοντιατρική – Πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Κάλφας Σ. 21:00-21:15 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην πράξη. Τσιτσίνια Ε. 21:15-21:30 Περιορισμοί στην συνταγογράφηση. Μαντζαρόπουλος Ι. Σε συνεργασία με...

CURRENT ASPECTS OF CARIOLOGY Scientific Meeting

Τhe Hellenic Society for Preventive Dentistry (H.S.P.D.) focuses on the holistic approach of diseases (prevention and treatment). A 3-day event with modern scientific views developed by Scandinavians and Greek connoisseurs of the subject. Titled...

Επικαιροποίηση Μητρώου Μελών

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΟΕ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, όπως γίνεται κάθε 5ετία περίπου, αποστέλλοντας Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού και Ταχυδρομική διεύθυνση στο epoe.hspd@gmail.com Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία...