Κατηγορία: Εκδόσεις

Η µαστίχα της Χίου µε υποκατάστατα της ζάχαρης και το οικοσύστηµα του στόµατος

Σύμφωνα με ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα, η μάσηση των φυτικών ρητινών αποτελεί πολύ παλιά συνήθεια του ανθρώπου (τουλάχιστον 6000 ετών) και αποδίδεται στη γευστική ευχαρίστηση των αρωματικών ενώσεων που εκλύονται. Η μαστίχα, η ρητινώδης έκκριση...

Βιώνοντας την ξηροστομία

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι (10% του γενικού πληθυσμού και 20% των υπερηλίκων) υποφέρουν από το βασανιστικό σύμπτωμα της ξηροστομίας και για να το αντιμετωπίσουν καταφεύγουν σε λύσεις εμπειρικές, συχνά μη αποτελεσματικές ή και βλαπτικές...