Κατηγορία: Δραστηριότητα 2021

1ο Διαδικτυακό σεμινάριο 28-1-2021

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ώρα 20:30 20:30-21:00 Συνετή συνταγογράφηση αντιβιοτικών στην Οδοντιατρική – Πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Κάλφας Σ. 21:00-21:15 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην πράξη. Τσιτσίνια Ε. 21:15-21:30 Περιορισμοί στην συνταγογράφηση. Μαντζαρόπουλος Ι. Σε συνεργασία με...