Κατηγορία: Δραστηριότητα 2009

Σεμινάρια με το Ε.Κ.Α.Β.

Η Εταιρία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Ε.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανέλαβε να διοργανώσει σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS)...