Κατηγορία: Δραστηριότητα 2003

Η συνταγογράφηση και το φάρμακο στην οδοντιατρική πράξη

Η θεματολογία «Η συνταγογράφηση και το φάρμακο στην οδοντιατρική πράξη» επιλέχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συνεχής προσπάθεια επιμόρφωσης των συναδέλφων στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Επίσης, για να προαχθεί η οδοντιατρική περίθαλψη και έμμεσα η...