Κατηγορία: Δραστηριότητα 2001

Ο ρόλος της Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής στον 21ο αιώνα

Συμμετοχή της Ε.Π.Ο.Ε. στην 1η Επιστημονική Σύνοδο Κοινωνικής Οδοντιατρικής, με το θέμα «Κριτική αξιολόγηση των μεθόδων χορήγησης φθοριούχων στην Ελλάδα», το οποίο ανέπτυξε η αντιπρόεδρος κ. Τοπίτσογλου. Αθήνα 31-3-2001 Πρόγραμμα