Κατηγορία: Δραστηριότητες

1ο Διαδικτυακό σεμινάριο 28-1-2021

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ώρα 20:30 20:30-21:00 Συνετή συνταγογράφηση αντιβιοτικών στην Οδοντιατρική – Πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Κάλφας Σ. 21:00-21:15 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην πράξη. Τσιτσίνια Ε. 21:15-21:30 Περιορισμοί στην συνταγογράφηση. Μαντζαρόπουλος Ι. Σε συνεργασία με...

CURRENT ASPECTS OF CARIOLOGY Scientific Meeting

Τhe Hellenic Society for Preventive Dentistry (H.S.P.D.) focuses on the holistic approach of diseases (prevention and treatment). A 3-day event with modern scientific views developed by Scandinavians and Greek connoisseurs of the subject. Titled...

Νέο Δ.Σ. ΕΠΟΕ 2018-2021

Διοικητικά Συμβούλια Μάρτιος 2018 – Φεβρουάριος 2021 Κάλφας Σωτήριος, Πρόεδρος Τοπίτσογλου Βασιλική, Αντιπρόεδρος Δαυϊδοπούλου Σωτηρία, Γ.Γραμματέας Παντελίδου Ουρανία, Ταμίας Δερματά Αναστασία, Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Τσιτσίνια Ευγενία, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Αρχάκης Αριστείδης, Αναπληρωτής Δημοσίων...