Κατηγορία: Νέα

Μοριοδότηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Εταιρία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ): είναι Πιστοποιημένος Πάροχος μοριοδότησης των επιστημονικών της εκδηλώσεων. έλαβε την έγκριση στις 7 Μαρτίου...