Η συνταγογράφηση και το φάρμακο στην οδοντιατρική πράξη

Η θεματολογία «Η συνταγογράφηση και το φάρμακο στην οδοντιατρική πράξη» επιλέχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συνεχής προσπάθεια επιμόρφωσης των συναδέλφων στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Επίσης, για να προαχθεί η οδοντιατρική περίθαλψη και έμμεσα η βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Οι εισηγήσεις καλύφθηκαν από αξιόλογους ομιλητές, μέσα από μια σύμπραξη μελών της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής. Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 5 Απριλίου 2003.

Πρόγραμμα