1ο Διαδικτυακό σεμινάριο 28-1-2021

Συνταγογράφηση στην Οδοντιατρική

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ώρα 20:30

  • 20:30-21:00 Συνετή συνταγογράφηση αντιβιοτικών στην Οδοντιατρική - Πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Κάλφας Σ.
  • 21:00-21:15 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην πράξη. Τσιτσίνια Ε.
  • 21:15-21:30 Περιορισμοί στην συνταγογράφηση. Μαντζαρόπουλος Ι.

Σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ και τον ΟΣΘ

Χορηγική υποστήριξη PlacControl

Πρόγραμμα

Δείτε επίσης...