Νέο Δ.Σ. ΕΠΟΕ 2018-2021

Διοικητικά Συμβούλια

Μάρτιος 2018 – Φεβρουάριος 2021

Κάλφας Σωτήριος, Πρόεδρος
Τοπίτσογλου Βασιλική, Αντιπρόεδρος
Δαυϊδοπούλου Σωτηρία, Γ.Γραμματέας

Παντελίδου Ουρανία, Ταμίας
Δερματά Αναστασία, Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Τσιτσίνια Ευγενία, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Αρχάκης Αριστείδης, Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων

Δείτε επίσης...