Νέο ΔΣ 2021-24

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Π.Ο.Ε. Δεκέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2024

Πρόεδρος: Κάλφας Σωτήριος

Αντιπρόεδρος: Τοπίτσογλου Βασιλική

Γενική Γραμματέας: Δερματά Αναστασία

Ταμίας: Παντελίδου Ουρανία

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Απατζίδου Δανάη

Μέλος: Δαυϊδοπούλου Σωτηρία

Μέλος: Αρχάκης Αριστείδης

Δείτε επίσης...