Η µαστίχα της Χίου µε υποκατάστατα της ζάχαρης και το οικοσύστηµα του στόµατος

Σύμφωνα με ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα, η μάσηση των φυτικών ρητινών αποτελεί πολύ παλιά συνήθεια του ανθρώπου (τουλάχιστον 6000 ετών) και αποδίδεται στη γευστική ευχαρίστηση των αρωματικών ενώσεων που εκλύονται. Η μαστίχα, η ρητινώδης έκκριση του μαστιχόδενδρου, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αρωματική σύνθεση, γεγονός που βοήθησε στην διάδοση της χρήση της. Εκτός της ευχάριστης γεύσης, η μάσηση της μαστίχας διεγείρει τη λειτουργία των σιελογόνων αδένων και αυξάνει την έκκριση του σάλιου.

Μαστίχα Χίου με υποκατάστα της ζάχαρης και Φθόριο

Δείτε επίσης...