Επικαιροποίηση Μητρώου Μελών

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΟΕ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, όπως γίνεται κάθε 5ετία περίπου, αποστέλλοντας Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού και Ταχυδρομική διεύθυνση στο epoe.hspd@gmail.com

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, βεβαιώνουμε πως τα στοιχεία των μελών της ΕΠΟΕ δεν θα διατεθούν σε άλλους φορείς: θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική ενημέρωση των μελών σχετικά με τις επιστημονικές δράσεις της ΕΠΟΕ (π.χ. webinars, αποστολή έντυπου και ψηφιακού υλικού) ή την ανακοίνωση για τις επερχόμενες εκλογές του ΔΣ.

Δείτε επίσης...