Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικά Συμβούλια

Μάρτιος 2018 – Φεβρουάριος 2021

Κάλφας Σωτήριος, Πρόεδρος
Τοπίτσογλου Βασιλική, Αντιπρόεδρος
Δαυϊδοπούλου Σωτηρία, Γ.Γραμματέας

Παντελίδου Ουρανία, Ταμίας
Δερματά Αναστασία, Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Τσιτσίνια Ευγενία, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Αρχάκης Αριστείδης, Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων

Απρίλιος 2015- Μάρτιος 2018

Κάλφας Σωτήριος Πρόεδρος
Τοπίτσογλου Βασιλική Αντιπρόεδρος
Παντελίδου Ουρανία Ταμίας
Κακλαμάνος Ελευθέριος Γ.Γραμματέας
Δάγκαλης Παναγιώτης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Φράγκου Στέλλα Βοηθός Ταμία
Δερματά Αναστασία Βοηθός Γραμματέα

Απρίλιος 2012- Μάρτιος 2015

Σωτήρης Κάλφας, Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Αρχάκης, Αναπληρ. Γραμματέας
Ράλλης Δημήτριος, Ταμίας
Μπόκα Βασιλική, Βοηθός Ταμίας
Αραποστάθης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

 

Απρίλιος 2009- Μάρτιος 2012

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Σταυρούλα Τζίκα, Ταμίας

Μέλη    

Κώστας Αραποστάθης, Δημοσίων σχέσεων
Μαρία Κουρτίδου
Αριστείδης Αρχάκης

 

Απρίλιος 2006- Μάρτιος 2009

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Ουρανία Παντελίδου, Γ. Γραμματέας
Ελευθέριος Κακλαμάνος, Ταμίας

Μέλη 

Αναστασία Μιχαηλίδου, Δημοσίων σχέσεων
Κώστας Αραποστάθης
Αριστείδης Αρχάκης

Απρίλιος 2003- Μάρτιος 2006

Σωτήρης Κάλφας, Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Αριστείδης Αρχάκης, Γ. Γραμματέας
Κώστας Αραποστάθης, Ταμίας

Μέλη

Ελένη Μητσάκη, Δημοσίων σχέσεων
Αικατερίνη Αμούτζια
Στέργιος Αρίζος

 

Απρίλιος 2000- Μάρτιος 2003

Βασιλική Τοπίτσογλου, Πρόεδρος
Σωτήρης Κάλφας, Αντιπρόεδρος
Μαρία Κωστοπούλου, Γ. Γραμματέας
Κώστας Αραποστάθης, Ταμίας

Μέλη     

Ελένη Μητσάκη, Δημοσίων σχέσεων
Αικατερίνη Αμούτζια
Στέργιος Αρίζος

 

Απρίλιος 1997- Μάρτιος 2000

Ελένη Μητσάκη,  Πρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Χατζησταύρου, Γ. Γραμματέας
Δημήτριος Καπαγιαννίδη, Ταμίας

Μέλη

Φανή Αμπατζίδου  / Αικατερίνη Αμούτζια
Αριστείδης Γεωρνταμιλής
Βασιλική Γέργου

 

Απρίλιος 1993- Μάρτιος 1996 (παράταση ως Μάρτιο 1997)

Κωνσταντίνος Λουλουδιάδης,  Πρόεδρος
Γεώργιος Τανιμανίδης, Αντιπρόεδρος
Βασιλική Τοπίτσογλου, Γ. Γραμματέας
Στέφανος Χειράκης, Ταμίας

Μέλη

Ελένη Μητσάκη
Κων/νος Καρνούτσος
Μαρία Ζαχαριάδου